Skip links

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Χρήστος Γιαννόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου (Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου), τηλ. 210-5576410, ellvino@yahoo.gr, είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας «ellvino.com», η οποία είναι ο δικτυακός τόπος της επιχείρησης παραγωγής ποτών, εφεξής «ιστοσελίδα», και επιθυμεί να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία του συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρία επιθυμεί να σας ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον σας για την “ellvino” και την ιστοσελίδα της και σας διαβεβαιώνει, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και εξ αυτού του λόγου τα επεξεργάζεται βάσει των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, γνωστό ως GDPR.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου (Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου), τηλ. 210-5576410, ellvinogiannopoulos@gmail.com.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών, που αναφέρονται εδώ. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό παρακαλούμε, να ελέγχετε τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθ’ όσον με την επίσκεψή σας αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις τροποποιήσεις τους.

Με τους παρόντες όρους σας ενημερώνουμε, ποια δεδομένα συλλέγουμε, με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούμε, εάν τα κοινοποιούμε σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα που θα τα διατηρήσουμε, για τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε αυτά τα δεδομένα να είναι ασφαλή, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε ως χρήστες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, που αναφέρουμε παρακάτω.

1. Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως ιδίως είναι το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, αμέσως ή εμμέσως, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

2. Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Ι) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας Δεδομένα, που είναι κατάλληλα και συναφή για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται κάθε φορά και συγκεκριμένα:
•    Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies (π.χ. Πληροφορίες σχετικές με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης σας, Mobile Device ID, ημέρα και ώρα επίσκεψής σας σε κάθε σελίδα, Δεδομένα για τα web analytics (Cookie ID, Ad, ID κλπ), τα websites από τα οποία πιθανώς φτάσατε με link στο ellvino.com, την IP διεύθυνση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία.

 •  Φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή μας ή για την πληρωμή των προϊόντων που επιθυμείτε να λάβετε μέσω των συνεργαζόμενων με εμάς επιχειρήσεων (π.χ. ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, στοιχεία πιστωτικών καρτών)
 •  Άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες , μέσω email, μέσω τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία.
 •  Δεδομένα γεωγραφικής θέσης για τις ανάγκες του sites και τυχόν applicatons μας. Η Εταιρία ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική θέση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σας.
  •    Σε περίπτωση εγγραφής στο ellvino.com,  τα προσωπικά σας στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, περιοχή, τηλέφωνο, email).
 •  Δεδομένα πρόσβασης και εγγραφής χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη –username και κωδικού πρόσβασης- password).

Δεν συλλέγουμε σκόπιμα προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε, ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ανήλικους χωρίς την έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα τους, θα προβούμε στην άμεση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους.

ΙΙ) Όλα τα ανωτέρω Δεδομένα σας, τα συλλέγουμε με τους ακόλουθους τρόπους:

 1.  Με την παροχή τους από εσάς τους ίδιους, όταν απευθύνεστε σε εμάς για να λάβετε προϊόντα ή/και όταν υποβάλετε βιογραφικό για την πρόσληψή σας στην Εταιρία, ή/και όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία (newsletter), ή/και όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε email για να λάβετε πληροφόρηση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες.
 2.  Από πηγές δημοσίως προσβάσιμες όπως ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά facebook, twitter, instagram, κλπ). Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (π.χ. LinkedIn, Google ή Twitter) με την Εταιρία, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας και οποιοδήποτε σχετικό έντυπο.
 1.  Αυτομάτως με τη χρήση cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης ή/και των συσκευών ή εφαρμογών που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies δείτε την παράγραφο 7 με την πολιτική cookies.
 2.  Από παρόχους υπηρεσιών κατ΄εντολήν σας, ή/και από συνεργαζόμενους με την Εταιρία συνεργάτες ανάλυσης και παρόχους υπηρεσιών τους οποίους μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην Παράγραφο 6 «Ποιοί είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων»

4. Ποιοί είναι οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε τα Δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας Δεδομένα τα συλλέγουμε, προκειμένου :
α)    Να έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως χρήστης της ιστοσελίδας μας,
β)    Να δημοσιεύετε – αναρτάτε σχόλια, στα κείμενα ή/και άρθρα που δημοσιεύουμε και να συμμετέχετε σε διαδικτυακές συνομιλίες,
γ)         Να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό, με τη σχετική συναίνεσή σας, για νέα προϊόντα μας, εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουμε, συνεργαζόμενες με μας επιχειρήσεις κ.λπ.,

δ)         Να διοργανώσουμε και διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμούς), να χορηγήσουμε τα δώρα στους νικητές, ανακοινώνοντας τα ονόματά τους,

ε)         Να εξετάσουμε στοιχεία σας μέσω βιογραφικού, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την κατάληψη θέσεως εργασίας στην Εταιρία μας,

στ)     Να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ή/και newsletter για τις εκδόσεις, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις προωθητικές μας ενέργειες (διαγωνισμούς),

ζ)      Να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας αλλά και τυχόν συνδεδεμένες εφαρμογές
η)      Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές με την Εταιρία, που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική σας θέση, καθώς επίσης και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας που παρέχουμε βάσει γεωγραφικής θέσης,

θ)    Να αναλύσουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στην ιστοσελίδα και να εξάγουμε συμπεράσματα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και να παρέχουμε στατιστικά σε τρίτους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να σας ταυτοποιήσουν,

ι)    Να επικοινωνήσουμε με εσάς, για την εκπλήρωση αιτήματος εγγραφής σας, ή/και για την εκτέλεση υπηρεσίας ή/και την παράδοση αγαθών κατόπιν αιτήματός σας, π.χ. για εγγραφή σας για τη λήψη ενημερωτικού υλικού ή παραγγελιών προϊόντων μας κ.λ.π.,

ια)    Να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφόρηση ή/και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρίας και να απαντήσουμε σε απορίες και ερωτήματά σας,

ιβ)    Να έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε υπηρεσίες και προνόμια ως μέλος τυχόν προγραμμάτων μας σχετικών με τα προϊόντα μας,

5. Ποιές είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για νόμιμους λόγους και η επεξεργασία τους στηρίζεται σε περισσότερες από μία νομιμοποιητικές βάσεις, που αναφέρονται παρακάτω και είναι :

 1.  Η συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, όπως π.χ. όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου newsletter, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για νέα, προσφορές, ή ακόμα και προωθητικές ενέργειες, όταν δεν υπάρχει προηγούμενη μεταξύ μας συναλλαγή. Τη συγκατάθεσή σας θα μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ελεύθερα με σχετική απευθυντέα σε μας έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. email, μήνυμα στην ιστοσελίδα μας κ.ο.κ.
 2.  Η μεταξύ μας συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 1.  Η προώθηση των νομίμων συμφερόντων μας, όπου αυτά τα νόμιμα συμφέροντα δεν υπερβαίνουν τα δικά σας δικαιώματα ή συμφέροντα. Π.χ. έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, ή/και να προβαίνουμε σε ανάλυση των εφαρμογών για να μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας, να σας προσφέρουμε τα προϊόντα μας βάσει των επιθυμιών των πελατών μας, να σας ενημερώνουμε για νέες προϊόντα, επιτεύγματα της Εταιρίας και οτιδήποτε για το οποίο εσείς έχετε συναινέσει, απαντάμε σε απορίες και ερωτήματά σας, να βελτιώνουμε συνεχώς και προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά την ιστοσελίδα μας.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για συμβατούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των αστικών αξιώσεων.

 1.  Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε και διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για φορολογικούς σκοπούς.
 2.  Η χρήση των πληροφοριών όπως περιγράφονται π.χ. για τον εντοπισμό και προστασία σας από δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα και διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας αποτελούν νόμιμο συμφέρον μας για την πρόληψη της απάτης, της ασφάλειας των πληροφοριών και την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών.

6. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι της Εταιρίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασής σας με την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας μας υποχρεούνται να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Η Εταιρία δεν πωλεί, δεν παρέχει άδεια χρήσης, δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη ή εάν έχει συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες αξιόπιστες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης της ιστοσελίδας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική διαχείριση και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) μέσω υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών, διαχείρισης ανάρτησης σχολίων, χορήγησης δώρων διαγωνισμών, ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή/και πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και marketing, ανάλυσης μετρήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε επίσης εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή συνεργαζόμενους συνεργάτες που έχουν εντολή να επεξεργάζονται δεδομένα για εμάς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται συμβατικά από εμάς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Εν προκειμένω, χρησιμοποιούμε ιδίως τις ακόλουθες υπηρεσίες: υπηρεσίες καταχώρησης σχολίων, υπηρεσίες αποστολής newsletters, υπηρεσίες πληρωμών, φιλοξενία (hosting), πωλήσεις, συντήρηση, υποστήριξη και ανάλυση ιστού.  
           Η διαβίβαση δεδομένων στους συνεργάτες μας πραγματοποιείται βάσει του Άρθρου 28 παράγραφος 1 του GDPR, εναλλακτικά βάσει του νόμιμου συμφέροντος μας για τα οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση των εξειδικευμένων συνεργατών.
Εμείς οι ίδιοι δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται βάσει του GDPR.

 

7. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

8. Cookies

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη χρήση cookies. Η χρήση των cookies μας διευκολύνει να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, την ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Παρέχεται το δικαίωμα να διαγράψετε τα cookies, αν το επιθυμρείτει. Σχετικά δείτε εδώ: www.aboutcookies.org   Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους browsers, ώστε που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε ορισμένα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του ιστοχώρου μας.

9. Plug-ins μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνονται διεπαφές εφαρμογών μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσθετα (Plug-ins) υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες Facebook, Twitter, Google+ κλπ. Με τα πρόσθετα αυτά μπορεί να μεταφέρονται πληροφορίες στην αντίστοιχη πλατφόρμα για εσάς, χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης χρήση της πλατφόρμας, τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί κλπ. Τα Plug-ins διέπονται από την πολιτική προστασίας δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

10. Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

11.Τα δικαιώματα σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα :

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ellvinogiannopoulos@gmail.com

12. Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

13. Ασφάλεια – Εχεμύθεια

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας αλλά και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, αλλοίωση, απώλεια, απαγορευμένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, διάδοση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Θα επαναξετάζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε και όταν κριθεί απαραίτητο θα τα τροποποιούμε.
Ενημερώσαμε τους παρόντες όρους πολιτικής προστασίας την 06/10/2022.